Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 17.01.2009 17:03:01 

Maturita

Ako napísať úvahu

Úvaha

 

SLOVNÁ ZÁSOBA: Vy – ako autor – budete hodnotiť PROBLÉM – zaujmete osobný postoj – vlastné hodnotenie 

Slohový postup: výkladový (úvahový) – budete totiž problém „vykladať“ = vysvetľovať zo svojho zorného uhla

Jazykový štýl:  populárno-náučný, prípadne umelecký

                                                    využívajte prvky umeleckého štýlu:

                                                    rečnícke otázky

                                                    prirovnania

                                                    frazeologizmy (zopakujte si frazeologizmy z Biblie a antiky)

buďte tvoriví, dôvtipní a úprimní

usilujte sa o novosť, pôsobivosť a pestrosť vyjadrenia

na začiatku si napíšte krátku osnovu : pár bodov

Dôležité je vypracovať si kratučkú osnovu (Napr. pár otázok: 3-4 podľa rozsahu práce a potom na ne písať svoj názor ako odpoveď.

kompozícia: 1. úvod, 2. jadro, 3. záver

dôležitá je nadväznosť a logickosť textu – držte sa osnovy – neskáčte z myšlienky na myšlienku – všetko musí mať svoju logickú niť, úvod môže byť len jedna veta, rečnícka otázka, za ktorou môže nasledovať váš názor ako pokus o odpoveď na otázku, ktorou ste začali, môžete začať citátom (ak nepôjde o parafrázu, napíšte ho s uvodzovkami) – po tomto úvode prejdite in medias res – priamo k veci (vaše myšlienky, názory, postoje...). Záver môže byť rovnako ako úvod – jednou vetou, rečníckou otázkou, za ktorou neprichádza odpoveď, môže byť citátom...

V úvahe sa nič nové neodkrýva a nevysvetľuje – ale veci, o ktorých píšete posudzujete z vášho osobného zorného uhla!!!

POZOR NA NAJZÁVAŽNEJŠIE CHYBY

1) neskĺznite k výkladu (nepoúčajte, neargumentujte)

2) neskĺznite k rozprávaniu (nepíšte príbehy s dejom nerozprávajte vlastné skúsenosti a zážitky)

3) pozor na odklon od témy – nezačnite písať vlastnú tému

4) používajte odseky – 1 ODSEK = 1 MYŠLIENKOVÝ CELOK (1,5 –2 cm od kraja začiatok písania – 5 medzier na počítači)

..... bdfbjdhfdhf

djhfdjhgfhgdkSHG

5) pozor na opakovanie „tentovacích výrazov“ – tento, to, toto, táto, tam – pokúste sa ich nahrádzať synonymami

6) nezačínajte vetu zámenom JA – nie Ja si myslím, - ale Myslím si...

7) dajte si pozor na opakovanie toho istého slova bezprostredne za sebou – ak nejde o zdôraznenie (napríklad ak chcete zdôrazniť nejaké slovo a „naschvál“ ním začínate viacero viet za sebou – ide totiž o umelecký prostriedok - anaforu)

Na prvú stranu už nepíšte názov práce ani žáner, začnite odsekom a prvou vetou práce (často čleňte text na odseky)

Píšte čitateľne, písaným písmom normálnej veľkosti – ak bežne píšete tlačeným, nezabudnite odlišovať VEĽKÉ a MALÉ PÍSMENÁ!!! – inak to znamená, že neviete, kedy sa v texte píše veľké písmeno a máte hneď sloh plný chýb!!! Tí z vás, ktorí píšete veľké písmená kroťte sa a snažte sa písmo zmenšiť – inak vaša práca vyznie tak, že úmyselne píšete veľké písmená a rozťahujete text, čo sa hodnotí ako závažná chyba! Rovnako je to aj v prípade, že medzi slovami robíte nápadné medzery – každá nápadná medzera je chybou a to aj na konci riadku, lebo to znamená, že neviete deliť slová na konci riadku!!! Text, ktorý napíšete, musí byť teda úhľadný, od určeného okraja po druhý okraj (výnimkou je vynechávanie miesta, ktoré je vlastne vytvoreným odsekom). Ak píšete maličké písmená a sú čitateľné, ste si zároveň istí, že napíšete prácu v požadovanom rozsahu – žiadny problém – v slovenčinárskom slohu sa nepočítajú slová, ide o zapísanie strany (strán) v určenom rozsahu. Ak ste si istí, že sa vám to nepodarí, od začiatku sa snažte zväčšiť písmo na „NORMÁL“

V žiadnom prípade NEŠKRTAJTE!!! (ak sa pomýlite, dajte slovo, prípadne slová do zátvoriek a pokračujte v písaní. Text musí byť na prvý pohľad úhľadný!!!

Nepoužívajte vulgárne slová, slangové slová (ak použijete slangové slovo, napíšte ho s uvodzovkami, ale nech je dané slovo viac výnimkou ako pravidlom)

Zabudnite na neetické myšlienky, protispoločenské názory, názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia (propagácia drog, alkoholu, rasizmu, xenofóbie, neonacizmu...)              

TOPlist
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek